Czym jest oprogramowanie ERP?

it00257196

Niemal każda większa organizacja, niezależnie od tego, czy jest to firma, urząd czy innego typu instytucja, jest wykorzystuje w swej pracy oprogramowanie erp, które jest doskonałym narzędziem usprawniającym zarządzanie w różnych obszarach, niekiedy kluczowych dla ich sprawnego działania.

it00256638Tak więc aplikacje te mogą wspomagać procesy zachodzące w księgowości, finansach, działach HR, mogą zajmować się kompleksowym przygotowaniem produkcji oraz jej sterowaniem, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, planowaniem i realizacją sprzedaży oraz logistyką i zarządzaniem jakością. Wszystko to w zależności od organizacji, w jakiej są implementowane, jej specyfiki, stopnia skomplikowania procesów biznesowych, jakie w niej zachodzą i wielkości danej firmy czy instytucji.

W firmach, w których przeprowadza się wiele operacji finansowych, na pewno rozbudowane będą moduły powiązane z księgowością i finansami, z kolei w organizacjach zatrudniających dużą liczbę pracowników istotne znaczenie będą miały moduły usprawniające zarządzanie kadrami. Wiele czynności w systemach zachodzi w sposób automatyczny, co pozwala oszczędzać czas, a co za tym idzie koszty działania firmy.

Systemy ERP umożliwiają synchronizację przepływu danych między poszczególnymi działami w firmie i dzięki temu ułatwiają i przyśpieszają proces podejmowania decyzji. Są także w stanie zapewnić duży poziom bezpieczeństwa i ochronę danych wrażliwych dzięki temu, że stosują nowoczesne, zaawansowane techniki nadawania uprawnień.

it00258591Wdrażanie systemu ERP jest oczywiście wieloetapowym i złożonym procesem. Wdrażający system musi najpierw przeprowadzić odpowiednie badania w firmie, które pozwolą określić obszary, gdzie zastosowanie systemu przyniesie wymierne, oczekiwane korzyści, a także określić parametry, za pomocą których da się to zmierzyć. W związku z tym niemal każda implementacja jest specyficzna i „skrojona na miarę” klienta. Kiedy za pomocą określonych narzędzi zamierzamy osiągnąć postawione cele, rozpoczyna się proces instalacji systemu, który musi pogodzić i wykorzystać techniczne możliwości klienta, a często wiąże się też z inwestycją w nowy sprzęt. Po instalacji mamy fazę testów, która powinna dać pewność prawidłowego funkcjonowania systemu.

Zakończony proces implementacji przeważnie nie kończy współpracy klienta z dostawcą. Najczęściej współpracują dalej i dostawca zapewnia opiekę nad działającym programem.